Condiţiile de acordare a licenţei din partea ONJN pentru site-urile care doresc să promoveze case de pariuri (afiliaţi)!

2022-01-18 11:39:00 9,9k 10

Odată cu reglementarea jocurilor de noroc online foarte probabil numărul site-urilor de pariuri sportive (similare cu PariuriX) va scădea considerabil sau cel puţin se va limita la cel existent în prezent. Condiţiile de acordare a licenţei de clasa 2 sunt destul de aspre, daca ne gândim doar că taxa anuală este de 6.000 de euro. Nu acesta este însă subiectul acestui articol. Doresc doar să-i informez pe cei care vor să aplice pentru Licenţa de clasă 2 - Afilaiţi - de ce au nevoie şi care sunt informaţiile care-i interesează din normele metodologice.

Joacă la pariuri sportive online cu un super bonus de bun venit în 2022!

online.jpg

Licenţa clasa a 2-a are valabilitate 10 ani de la data acordării, cu condiţia plăţii taxelor aferente, după cum urmează:
a) pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentaţia depusă de operatorul economic a fost aprobată;
b) pentru anii următori, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea perioadei de un an

Taxa anuală pentru afiliaţi este de 6.000 de euro pe an! În plus se mai achită şi o taxă de 1.000 de euro pe an pentru "Fondul de prevenire a dependenţei de jocuri de noroc"

Licenţa clasa a 2-a se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care, după aprobarea documentaţiei, operatorul economic a efectuat plata taxei.

În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a taxei de licenţă aferentă primului an de valabilitate la termenul prevăzut, aprobarea documentaţiei se revocă de drept, fără îndeplinirea niciunei formalităţi suplimentare.

În vederea obţinerii licenţei clasa a 2-a, persoanele afiliate, vor înainta Comitetului următoarea documentație:

  • 1. cererea tip, conform modelului anexat (nr. îl găsiţi pe site-ul ONJN), prin care se solicită comitetului acordarea licenţei clasa a 2-a. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei fizice autorizate şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact respectiv: număr de telefon, fax, adresă de e-mail şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa.
  • 2. opisul documentelor depuse;
  • 3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate;
  • 4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte minim următoarele:

- elementele de identificare ale operatorului economic respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;
- capitalul social subscris şi vărsat;
- structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;
- numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;
- obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
- sediile secundare înregistrate şi adresele acestora;

  • 5. actul constitutiv al societății/firmei;
  • 6. reprezentanţii legali ai operatorului economic sau persoana fizică autorizată să desfăşoare activitatea va întocmi şi va depune o descriere a activităţii desfăşurate precum și domeniile de internet pe care vor opera;
  • 7. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanţilor legali/asociații/administratori, (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
  • 8. după caz, contractul de afiliere încheiat cu un organizatorul de jocuri de noroc la distanță

Joacă la pariuri sportive online cu un super bonus de bun venit în 2022!

Case de pariuri online recomandate
Betano
Betano
Încasează bonusul Betano de 100% până la 500RON
Superbet
Superbet
Încasează bonusul Superbet de până la 500RON
Sportingbet
Sportingbet
Încasează bonusul Sportingbet de până la 500RON
NetBet
NetBet
Încasează la Netbet 100RON fără depunere + 200 FREESPINS
Unibet
Unibet
Încasează la Unibet un pariu fără risc de 300RON + 150FS în Burning Hot!
Winmasters
Winmasters
Încasează bonusul Winmasters de 100% până la 500RON + 40RON FREEBET
Winner
Winner
Încasează la Winner până la 700 RON bonus + 4 FREEBETS
888Sport
888Sport
Încasează acum la 888Sport 100% până la 600RON + 60FREESPINS

 

Autor

Sunt content manager-ul site-ului PariuriX.com, dar și cel mai vechi membru al echipei de specialiști PariuriX, având peste 10 ani de experiență în domeniul jocurilor de noroc. De-a lungul timpului am contribuit în special la adăugarea de tutoriale și articole utile pentru pariori, pentru a îi învăța pe aceștia să joace responsabil la pariuri sportive, și pentru a își putea... citeste mai mult

Discutii